0988 590 590
  • 2

Gói gạch 2-3-4 thành vách cao 130 mm

Cường độ chịu lực, khả năng chống thấm, cách âm, cách nhiệt tốt; Xây tường bao ngoài, tường ngăn phòng, tường chia căn hộ; Đẩy nhanh tốc độ xây dựng, giảm chi phí xây dựng; thi công điện nước chắc chăn, an toàn; Giải pháp tiết kiệm khối xây và tăng diện tích sử dụng hữu ích cho căn hộ.
Gói gạch Gói gạch 2-3-4 thành vách cao 130 mm bao gồm 10 sản phẩm :

Gói gạch 2-3 thành vách cao 190 mm

Gạch đặc tường chịu lực và xây chèn